Dit moet je weten over fossielvrij vervoer

Reis
Marjolein BlümMarjolein Blüm

Een auto, bus of scooter kan behoorlijk belastend zijn voor het milieu. Tenzij deze voertuigen fossielvrij zijn. Deze term heb je vast wel eens voorbij horen komen, maar wat betekent fossielvrij vervoer nou precies? En waarom is het belangrijk?

Om vooruit te kunnen komen hebben auto’s, bussen, schepen en vliegtuigen brandstof of elektriciteit nodig. Veel van deze voertuigen gebruiken fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine. Daaraan zit een groot nadeel: bij de verbranding komt veel koolstofdioxide of CO2 vrij. Je weet wel, dat vervelende broeikasgas dat bijdraagt aan de klimaatverandering.

Natuurlijke energiebronnen

Nog een nadeel van fossiele brandstoffen: op den duur raken ze op. Miljoenen jaren geleden ontstonden ze uit versteende resten van planten en dieren. En hoewel het relatief eenvoudig is om ze te winnen en er energie mee op te wekken, houdt het een keer op. Want als je deze brandstoffen eenmaal verbruikt hebt, kun je ze niet opnieuw gebruiken. Dit in tegenstelling tot natuurlijke energiebronnen zoals wind, waterkracht, zon en biomassa; die worden constant aangevuld.

Geen fossiele brandstoffen meer

In Nederland (en liefst natuurlijk wereldwijd) willen we af van fossiele brandstoffen. Zo mogen nieuw verkochte personenauto’s vanaf 2035 geen CO2 meer uitstoten. Deze en andere vervoersmiddelen worden dan fossielvrij, oftewel: vrij van fossiele brandstoffen. En daarvoor komen dan hernieuwbare brandstoffen in de plaats.

Schoner én stiller

Elektrische vaartuigen, auto’s, fietsen en motoren; je ziet ze steeds vaker. Je hoort ze haast niet want ze bewegen zich vaak heel stil voort. Elektrisch rijden is het meest bekende voorbeeld van fossielvrij vervoer en de ontwikkelingen rondom elektrische wagens gaan de laatste jaren razendsnel. Toch bestond er in 1832 al een koets aangedreven door elektrische energie uit batterijen.

Hernieuwbare brandstof als alternatief

Nog zo’n goede uitvinding: brandstof maken van restafval. Dat gebeurt bij blauwe diesel en groengas. Deze hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt uit resten van plantaardige oliën, tuinafval, afval van stortplaatsen, slib, resten groente en fruit of dierlijke restproducten. Auto’s die op blauwe diesel of groengas rijden, stoten veel minder CO2 uit dan diesel- en benzineauto’s: maar liefst 30 tot 90(!) procent minder.

Friesland fossielvrije koploper

Friesland doet het behoorlijk goed wat betreft fossielvrij vervoer. Nergens anders in het land rijden zoveel auto’s en bussen op groengas. En wist je dat hier de meeste elektrische boten van Nederland varen? In april 2018 was Friesland de eerste provincie waar je blauwe diesel kon tanken. En ook als het gaat om fossielvrij openbaar vervoer waren de noorderlingen er vroeg bij. Zo rijden de bussen van Arriva Touring tussen Groningen en Drachten sinds begin 2018 op fossielvrije brandstof. Een primeur in het openbaar vervoer.

Wat zijn je opties?

Als je wilt overstappen op fossielvrij vervoer, kun je kiezen uit verschillende alternatieven. Wij hebben ze hier voor je op een rij gezet.